HISSIEN MODERNISOINNIT toteutetaan korvaamalla vanha hissi kokonaan uudella tai uudistamalla vanhaa hissiä osittain.

Modernisointi sisältää:

  • tarvittavat neuvottelut sisällön selvittämiseksi
  • urakkaohjelman, työselityksen, urakkarajat 
  • tarjouspyynnöt
  • tarjousvertailun
  • urakkaneuvottelun
  • asennusten valvonnan ja vastaanoton

Hissien uudistaminen on näin vaivatonta ja kustannustehokasta hissien omistajille ja -haltijoille!