PALVELUSOPIMUS kattaa kaiken hisseihin liittyvän ylläpitotoiminnan, kuten

  • peruskorjausten kilpailuttamisen ja valvonnan 
  • muiden korjausten, kuten pienkorjausten, kilpailuttamisen ja valvonnan
  • kunnossapidon kilpailuttamisen
  • uusien ja remontoitujen hissien takuutarkastuksen
  • huollon laadun valvonnan
  • laskutuksen tarkastaminen
  • korjausten budjetoinnin