HUOLTOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS vaatii hissien omistajilta ja -haltijoilta teknistä tietämystä ja kokemusta hisseistä. Hissikonsultin tekemä huoltosopimusten kilpailutus pitää sisällään:

  • hissilaitteiden tarvittavien teknisten tietojen keräämisen
  • laiteluettelon laadinnan tarjouspyyntöä varten
  • huoltosopimusmuodon ja sisällön valinnan yhdessä tilaajan kanssa
  • huoltokäyntimäärien määrittelyn
  • tarvittavien tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan
  • tarjouspyyntöjen toimittamisen urakoitsijoille
  • tarjousvertailun