HISSITTÖMÄT TALOT 
Kun hissittömään taloon ryhdytään suunnittelemaan hissiä, hissikonsultin tehtävänä on:

  • tarvittavat neuvottelut tilaajan, arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa hissitoimituksen sisällön selvittämiseksi
  • tilojen/rappukäytävien kartoitukset ja mittaukset
  • hissin teknisen erittelyn laatiminen
  • tarjouspyynnöt
  • tarjousvertailut
  • uuden hissin vastaanotto ja takuutarkastus

Voit tutustua hissittömien talojen ARA -avustukseen täältä:
http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Korjau...

Paikkakuntakohtaisia avustuksia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella, joita voi hakea ARA-avustuksen lisäksi:

Oulu (20 %) www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/hissiavustukset
Rovaniemi (5 %) www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Asuminen/Asumisen-tuet-ja-lainat/Hissiavustukset
Tornio  www.tornio.fi/Korjausavustukset
Kajaani www.kajaani.fi/fi/node/633